History, Leiderschap, Strong women

Jill Biden als nieuw rolmodel voor Amerikaanse families

Als we in januari de machtsoverdracht krijgen van President Trump naar President Biden volgt er uiteraard ook een nieuwe invulling van de rol van First Lady. Waar Melania Trump in 4 jaar tijd voor een zeer beperkte, en daarmee traditionele, rol koos als First Lady gaan we met Jill Biden een nieuw tijdperk in.

Jill Biden heeft al meerdere malen geuit dat zij er niet voor zal kiezen om haar werkzame leven stil te leggen en zich enkel en alleen nog op liefdadigheidswerk zal storten. In tegenstelling tot de vrouwen die haar voor gingen blijft zij haar baan als docent beoefenen, naast haar taken in het Witte Huis. Iets dat ze overigens ook al deed als voormalige Second Lady tijden de Obama regering van 2008-2016.

Maar een First Lady die er openlijk voor kiest om haar eigen carrière voort te zetten naast de taken die een First Lady geacht wordt te ondernemen is wel degelijk baanbrekend. In 231 jaar heeft nog geen enkele First Lady een betaalde baan gehad tijdens haar rol in het Witte Huis.

“I’ve liked teaching more than anything else I’ve ever done. But it’s got to go.”

Dat zijn niet de woorden van Jill Biden uiteraard. Maar wel van Eleanor Roosevelt, die in de jaren ’30 moest accepteren dat haar man President werd en dat er daarmee voor haar geen ruimte meer was om actief haar beroep uit te oefenen. Nu 9 decennia later zijn de rollen echter omgekeerd, en krijgen we een First Lady die net als veel Amerikaanse vrouwen een eigen carrière nastreeft naast die van haar man.

Anno 2021 krijgen we dus voor het eerst een gezin in het Witte Huis dat zich daarmee kan spiegelen aan de Amerikaanse samenleving. Want vrouwen streven natuurlijk al decennia lang een eigen carrière na, en het feit dat het telkens een soort ongeschreven regel was om in het Witte Huis daar vanaf te zien is niet meer van deze tijd. Bijzonder is het wel, dat er een soort gat lijkt te bestaan tussen de publieke functie van de First Family en de relatie met de Amerikaanse samenleving. Daar zullen ook zeker veel debatten over gevoerd moeten worden. Want hoe willen Amerikanen eigenlijk dat een First Family invulling geeft aan hun rol? Welke traditionele grenzen moeten nu voor eens en altijd worden overschreden en afgeschaft?

Het taboe van een werkende vrouw in het Witte Huis

Nu is het natuurlijk niet alleen maar zo dat Amerikaanse vrouwen ambitie nastreven en daarom een eigen carrière er op na houden. Economische noodzaak vormde een belangrijk katalysator in de jaren ’60 en ’70 voor vrouwen om ook buitenhuis te werken en daarmee financiële stabiliteit in het gezin te brengen. De man als broodverdiener was niet meer voldoende om de Amerikaanse droom in stand te houden voor de Amerikaanse middenklasse. Om nog maar niet te spreken van de arbeidersklasse waar vrouwen natuurlijk al veel langer naast het eigen gezin een baan hadden, doorgaans in de huishouding of schoonmaak van welvarende gezinnen. Sociale mobiliteit stokte in deze jaren, en zo kwam de strijd voor gelijke rechten en de opkomst van feministische organisaties vol in de schijnwerper te staan.

Het boek van Betty Friedan ‘The Feminist Mystique’ staat nog steeds in mijn boekenkast. Dit is het baanbrekende boek dat in 1963 zorgde voor een complete kentering in het debat over de traditionele rolverdeling van mannen en vrouwen.

Each suburban wife struggles with it alone. As she made the beds, shopped for groceries, matched slipcover material, ate peanut butter sandwiches with her children, chauffeured Cub Scouts and Brownies, lay beside her husband at night- she was afraid to ask even of herself the silent question — ‘Is this all?

Betty Friedan

Een discussie die grotendeels buiten het Witte Huis werd gevoerd, want tegelijkertijd was First Lady Jacqueline Kennedy het toonbeeld van elegantie, bescheidenheid en traditie. Ook de First Ladies die na haar kwamen bleven allemaal keurig binnen de traditionele rolverdeling. Hillary Clinton was de eerste vrouw die in 1993 haar eigen succesvolle carrière als advocate on hold zette om zich te voegen naar het keurslijf van het Witte Huis. Dat ging niet zonder slag of stoot zoals algemeen bekend, en het duurde even voordat zij haar eigen rol wist vorm te geven die ook meer recht deed aan haar persoonlijkheid. Iedereen herinnerd zich haar fameuze speech in 1995 in Peking waarbij ze mensenrechten en vrouwenrechten met elkaar wist te verbinden.

Ook Michelle Obama heeft als populaire First Lady zich moeten schikken naar de begrenzingen van het Witte Huis. Ze koos heel duidelijk voor een rol buiten de politieke schijnwerpers door zich te focussen op maatschappelijke kwesties zoals overgewicht bij kinderen en militaire gezinnen. En Melania Trump? Ik geloof dat ze het meest gelukkig was buiten de schijnwerpers of op bezoek bij een kinderziekenhuis. Haar Be Best initiatief om pesten tegen te gaan heeft haar weinig gebracht gezien het gedrag van haar eigen man. Maar ook Melania Trump vond het lastig om zich te schikken naar de traditionele rol van First Lady. Het uitzoeken van een nieuw servies, de jaarlijkse kerstdecoratie verzorgen, het waren taken die ze zeker niet met veel plezier op zich nam. Volgens de laatste berichten is zij dan ook al volop bezig om haar leven buiten het Witte Huis vorm te geven en zal ze zeker niet kiezen voor een carrière in de spotlight waar ze haar opwachting moet maken bij publieke events.

En dat brengt ons bij 2021. En Jill Biden.

“If we get to the White House, I’m going to continue to teach. It’s important, and I want people to value teachers and know their contributions, and to lift up the profession.

Jill Biden in aanloop naar de Presidentsverkiezing van november 2020

Afspiegeling van de Amerikaanse samenleving

In alle benoemingen die we de afgelopen weken al voorbij hebben zien komen kun je opmaken dat de Biden/Harris regering het heel belangrijk vind om als overheid ook een echte afspiegeling te zijn van de Amerikaanse samenleving. Op belangrijke posities worden mensen met verschillende etnische achtergronden gekozen, is er een evenwicht tussen man/vrouw verdeling en wordt er een zeer divers team samengesteld.

En de keuze van Jill Biden om als 69-jarige First Lady haar eigen ambities voort te zetten en daarmee ook recht te doen aan de huidige samenleving passen perfect bij deze ontwikkeling. Een moderne First Family waarin de taken van de President en de rol van First Lady eindelijk in de 21e eeuw zijn beland.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s