Gastblogs

American Storytelling biedt ruimte aan gastbloggers die een bijdrage willen leveren aan de verhalen over Amerikaanse politiek, geschiedenis en vrouwelijke leiderschap.

Maarten Katsman

Amerikanist

Amerika is mijn hobby, en vooral in een verkiezingsjaar wil ik daar graag iets mee doen. Ik hoop dat ik onderwerpen kan aansnijden die in de Nederlandse media nog onvoldoende worden belicht. Tijdens mijn master American Studies richtte ik me hoofdzakelijk op Amerika’s rol in de wereld, als grootste militaire mogendheid. Ook in mijn werk ben ik daar nog veel mee bezig.

Daarnaast vind ik de interne verhoudingen tussen de partijen en tussen de federale overheid en de individuele staten een mooi studie-object. En daarin ligt volgens mij een belangrijke reden waarom veel Europeanen Amerika niet goed begrijpen.

Onze blik en onze eigen cultuur worden zo sterk bepaald door het Amerika van de Oost- en Westkust, dat het moeilijk is voor te stellen dat Amerikanen in het ‘Heartland’ andere denkbeelden hebben. En niet altijd in negatieve zin. Het is fantastisch om door de VS te reizen en te merken hoe vriendelijk en behulpzaam men daar is, en hoe sterk men verbonden is met de lokale gemeenschap. Het land is eigenlijk te groot en divers om echt vat op te krijgen, maar dat is wellicht ook zijn schoonheid.

Contact

Interesse in een samenwerking als gastblogger?