Trailblazers

Feministen tijdens American Studies

Mijn interesse in de rol van vrouwen als grondleggers van een nieuw elan in de politiek en cultuur werd nog verder uitgedaagd tijdens de jaren van mijn studie. Vanuit de literatuur, de geschiedenis en de Amerikaanse cultuur doken daar boeken en essays op van onder andere Betty Friedan. Haar boek uit 1963 kan ik je aanraden. “The Feminine Mystique” is een boek dat ook tegelijk de 2e Feministische golf inluidde. Zij deed hierin uitgebreid verslag van het zogenaamde ‘huisvrouwensyndroom’. Het boek het werd het best verkochte boek van het jaar. En uiteraard kwam er veel kritiek op.

Hierdoor ben ik me gaan verdiepen in de verschillende feministische golven en de historische context. Elizabeth Cady Stanton was tijdens de 1e Feministische golf (1848) een suffragette en burgerrechten activiste. Toch zou het nog tot 1920 duren voordat vrouwen in de Verenigde Staten stemrecht zouden krijgen. En in feite kun je pas vanaf 1965 spreken van echt een volwaardig kiesrecht doordat toen de Voting Rights Act werd geïmplementeerd en vrouwen ongeacht hun ras mochten stemmen.

De zogenaamde derde Feministische golf kwam in de jaren ’90 op gang. Met vooral veel aandacht voor diversiteit, zelf ontplooiing en de opgelegde schoonheidsidealen voor vrouwen. Het werd in die zin vooral een beweging die inzichten uit het verleden opnieuw onder de aandacht wilde brengen. Want voor veel vrouwen was het eigenlijk al vanzelfsprekend dat ze keuzevrijheid hadden. Maar volgens deze groep feministen was deze verworvenheid een schijn en viel er nog veel werd te doen om tot echte gelijke (financiële) rechten te komen.

En de vierde golf? Daar zitten we op dit moment nog in. Begonnen zo rond 2012, met veelal jonge vrouwen en met wereldwijde aandacht toen ook de #metoo beweging op gang kwam. Versterkt door de opkomst van Donald Trump zijn vrouwen sinds 2016 zich actief weer aan het roeren. Op straat, in demonstraties. Women’s march is een begrip voor velen. En waar staan de feministen nu voor? Gelijke rechten voor vrouwen, gelijke betaling, ouderschapsverlof, sexuele vrijheid en een tolerante samenleving. Belangrijke stemmen zijn nu onder andere Emma Watson en Alexandria Ocasio-Cortez.